KUR'ANI i SHENJTË 
 

 
100.Suretu El 'Adijat 

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 

1. Pasha vrapuesit e shpejtë (kuajt) që hingëllojnë! 
2. E që me thundrat e tyre nxjerrin xixëllima zjarri nga gurët, 
3. Dhe të cilët vërsulen herët në agim. 
4. E me të (vërsulje) atëherë çojnë pluhur. 
5. Dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit (të armikut). 
6. Vërtet, njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vet. 
7. Edhe vetë është dëshmues i asaj (përbuzje). 
8. Dhe ai është që shumë e do pasurinë. 
9. A nuk e di ai se kur të nxirret çka ëstë në varreza? 
10. Dhe të tubohet (të dalë në shesh) ajo që ishte në gjoksa. 
11. E atë ditë, pa dyshim Zoti i tyre është i njohur për punën e tyre. 

           

 Faqja Kryesore