KUR'ANI i SHENJTË 
 

 
105.Suretu El Fil 

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 

1. A nuk e ke parë se çbëri Zoti yt me poseduesi e elefantit? 
2. A nuk ua bëri përpjekjen e tyre të dështuar? 
3. Dhe Ai kundër tyre lëshoi shpendë që vinin tufë-tufë! 
4. Dhe i gjuanin ata me gurë nga balta e gurëzuar! 
5. Dhe ata i bëri si gjeth i grimcuar (i përtypur)! 
 

           

 Faqja Kryesore