KUR'ANI i SHENJTË 
 

 
106.Suretu Kurejsh 

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 

1. Për hirë të garantimit që e gëzojnë kurejshitët! 
2. Garantimin e udhëtimit të tyre të lirë dimërit dhe verës! 
3. Pra, le ta adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie, 
4. I cili i ushqeu pas urisë dhe i siguroi prej çdo frike! 
 
 

           

 Faqja Kryesore