KUR'ANI i SHENJTË 
 
 

96.Suretu El 'Alak 

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 

1. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi. 
2. Krijoi njeriun prej gjakut të ngjizur. 
3. Lexo për Zotin tënd Bujar! 
4. Është Ai që ua mësoi pendën. 
5. Ia mësoi njeriut atë që nuk e dinte. 
6. Jo, është e vërtetë se ai i kalon kufintë, 
7. Për shkak se e ndien veten të pavarur. 
8. Po kthimi është vetëm te Zoti yt. 
9. A më tregon atë që pengon, 
10. një rob kur ai falet? 
11. ç’mendon kur ai (robi) është në rrugë të drejtë? 
12. Ose ai (rob) urdhëroi për sinqeritet. 
13. A më trego nëse ai përgënjeshtron dhe zmbrapset (nga besimi)? 
14. A nuk e di ai se All-llahu e sheh? 
15. Jo, Jo! Nëse nuk tërhiqet, vërtet do ta kapim për flokësh mbi ballin. 
16. Floku rrenacak, mëkatar. 
17. E ai le t’i thërret ata të vetët. 
18. Ne do t’i thërrasim zebanitë. 
19. Jo, Jo! Ti mos iu bind atij, vazhdo me sexhde dhe afroju Zotit me të. 

           

 Faqja Kryesore