Complete Interpretation of the Meaning of

The Noble Quran
In the English Language
A Summarized Version of At-Tabari, Al-Qurtubi and Ibn Kathir
with comments from Sahih Al-Bukhari
By

Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali, Ph.D.
Dr. Muhammad Muhsin Khan

Glossary

Index

Appendix

Interpretation in Surah Order
1. Al-Fâtihah 39. Az-Zumar 77. Al-Mursalât
2. Al-Baqarah 40. Ghâfir 78. An-Naba'
3. Âl-'Imrân 41. Fussilat 79. An-Nazi'ât
4. An-Nisâ' 42. Ash-Shûra 80. 'Abasa
5. Al-Mâ'idah 43. Az-Zukhruf 81. At-Takwîr
6. Al-An'âm 44. Ad-Dukhân 82. Al-Infitâr
7. Al-A'râf 45. Al-Jâthiya 83. Al-Mutaffifîn
8. Al-Anfâl 46. Al-Ahqâf 84. Al-Inshiqâq
9. At-Taubah 47. Muhammad or Al-Qitâl 85. Al-Burûj
10. Yûnus 48. Al-Fath 86. At-Târiq
11. Hûd 49. Al-Hujurât 87. Al-A'lâ
12. Yûsuf 50. Qâf. 88. Al-Ghâshiyah
13. Ar-Ra'd 51. Az-Zâriyât 89. Al-Fajr
14. Ibrahîm 52. At-Tûr 90. Al-Balad
15. Al-Hijr 53. An-Najm 91. Ash-Shams
16. An-Nahl 54. Al-Qamar 92. Al-Lail
17. Al-Isrâ' 55. Ar-Rahmân 93. Ad-Duha
18. Al-Kahf 56. Al-Wâqi'ah 94. Ash-Sharh
19. Maryam 57. Al-Hadîd 95. At-Tin
20. Tâ­Hâ. 58. Al-Mujâdilah 96. Al-'Alaq
21. Al-Anbiyâ' 59. Al-Hashr 97. Al-Qadr
22. Al-Hajj 60. Al-Mumtahinah 98. Al-Baiyinah
23. Al-Mu'minûn 61. As-Saff 99. Az-Zalzalah
24. An-Nûr 62. Al-Jumu'ah 100. Al-'Adiyât
25. Al-Furqân 63. Al-Munafiqûn 101. Al-Qâri'ah
26. Ash-Shu'arâ' 64. At-Taghâbun 102. At-Takâthur
27. An-Naml 65. At-Talâq 103. Al-'Asr
28. Al-Qasas 66. At-Tahrîm 104. Al-Humazah
29. Al-'Ankabût 67. Al-Mulk 105. Al-Fîl
30. Ar­Rûm 68. Al-Qalam 106. Quraish
31. Luqmân 69. Al-Hâqqah 107. Al-Mâ'ûn
32. As­Sajdah 70. Al-Ma'ârij 108. Al-Kauthar
33. Al­Ahzâb 71. Nûh 109. Al-Kâfirûn
34. Saba' 72. Al-Jinn 110. An-Nasr
35. Fâtir or Al­Malâ'ikah 73. Al-Muzzammil 111. Al-Masad
36. Yâ­Sîn. 74. Al-Muddaththir 112. Al-Ikhlâs or At-Tauhîd
37. As-Sâffât 75. Al-Qiyâmah 113. Al-Falaq
38. Sâd. 76. Al-Insân or Ad-Dahr 114. An-Nâs

Credit's and Acknowledgements