KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU
Tarjuma ya Quran Tukufu
kwa kiswahili
Qur'ani Tukufu Translation of the Holy Qur'an
to Swahili Language

 

BySheikh Ali Muhsin Al-Barwani

 

Dibaji ya Mutarjimu - Neno kutoka Azhar - Utangulizi wa Al-Muntakhab - Faharasa
Chagua Sura unayoitaka na namna unavyoitaka kisha bonyeza Fungua.
Bila hati za Kiarabu Pamoja na hati za Kiarabu

Katika jedwali lifuatalo bonyeza namba kabla ya jina la sura kuifungua sura pamoja na hati za kiarabu au namba baada ya jina kuifungua sura bila hati za kiarabu

1.AL-FAATIH'A1 2.AL - BAQARA2 3.AL I'MRAN3
4.AN-NISAAI4 5.AL - MAIDA5 6.AL - AN-A'AM6
7.AL - A'RAAF7 8.AL - ANFAAL8 9.AT-TAWBA9
10.YUNUS10 11.HUD11 12.YUSUF12
13.AR-RAA'D13 14.IBRAHIM14 15.AL - HIJR15
16.AN NAH'L16 17.AL ISRAAI (BANI ISRAIL)17 18.AL - KAHF18
19.MARYAM19 20.T'AHA20 21.AL - ANBIYAA21
22.AL -HAJJ22 23.AL - MUUMINUN23 24.AN - NUR24
25.AL - FURQAN25 26.ASH-SHUA'RAA26 27.AN-NAML27
28.AL-QAS'AS'28 29.AL - A'NKABUT29 30.AR-RUM30
31.LUQMAN31 32.ASSAJDAH32 33.AL-AH'ZAB33
34.SABAA34 35.FAAT'IR35 36.YA-SIN36
37.ASS'AFFAT37 38.S'AAD38 39.AZZUMAR39
40.GHAAFIR 40 41.FUSS'ILAT 41 42.ASH-SHUURA42
43.AZZUKHRUF43 44.ADDUKHAN44 45.AL - JAATHIYA45
46.AL - AH'QAAF46 47.MUH'AMMAD47 48.AL FAT-H'I48
49.AL H'UJURAAT49 50.QAAF50 51.ADH-DHAARIYAAT51
52.ATT'UR52 53.ANNAJM53 54.AL-QAMAR54
55.ARRAH'MAN55 56.AL -WAAQIA'H56 57.AL -H'ADIID57
58.AL - MUJAADALAH58 59.AL - H'ASHRI59 60.AL - MUMTAH'INAH60
61.ASS'AF61 62.AL - JUMUA'62 63.AL - MUNAAFIQUN63
64.ATTAGHAABUN64 65.ATT'ALAAQ65 66.ATTAH'RIIM66
67.AL - MULK67 68.AL - QALAM68 69.AL - H'AAQQAH69
70.AL - MAA'RIJ70 71.NUH'71 72.AL - JINN72
73.AL - MUZZAMMIL73 74.AL - MUDDATHTHIR74 75.AL - QIYAMAH75
76.AL - INSAN76 77.AL - MURSALAAT77 78.ANNABAA78.
79.ANNAZIA'AT79 80.A'BASA80 81.ATTAKWIR81
82.AL - INFIT'AAR82 83.AL - MUT'AFFIFIIN83 84.AL - INSHIQAAQ84
85.AL - BURUUJ85 86.ATT'AARIQ86 87.AL - AA'LAA87
88.AL - GHAASHIYAH88 89.AL - FAJR89 90.AL - BALAD90
91.ASH-SHAMS91 92.AL - LAYL92 93.WADH-DHUH'AA93
94.ASH-SHARH'94 95.AT-TIN95 96.AL - A'LAQ96
97.AL - QADR97 98.AL - BAYYINAH98 99.AZ-ZILZALAH99
100.AL - A'ADIYAAT100 101.AL - QAARIA'H101 102.AT-TAKAATHUR102
103.AL - A'S'R103 104.AL - HUMAZAH104 105.AL - FIIL105
106.QURAISH106 107.AL - MAAU'N107 108.AL - KAWTHAR108
109.AL - KAFIRUN109 110.ANNAS'R110 111.AL - MASAD111
112.AL - IKHLAS'112 113.AL - FALAQ113 114.ANNAS114

"FAHARASA"
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Imetarjumiwa na Sheikh Ali Muhsin Al-Barwani
Ikiwa una ushauri au maoni juu ya tarjuma hii, andika kwa anwani hii qurani-tukufu@geocities.com
Copyright 22 August 1997, Sheikh Ali Muhsin Al Barwani