Tarjuma ya Quran Tukufu kwa kiswahili
93.Surat Al-Mursalaat

Imeshuka Makka Ina aya 50
Utangulizi Orodha ya Sura Faharasa


KWA JINA LA MWENYEEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 01. Naapa kwa zinazo tumwa kwa upole! 12. Na zinazo vuma kwa kasi! 23. Na zikaeneza maeneo yote!
4. Na zinazo farikisha zikatawanya! 45. Na zinazo peleka mawaidha! 56. Kwa kuudhuru au kuonya, 67. Hakika mnayo ahidiwa bila ya shaka yatakuwa! 78. Wakati nyota zitakapo futwa, 89. Na mbingu zitakapo pasuliwa, 910. Na milima itakapo peperushwa, 1011. Na Mitume watakapo wekewa wakati wao, 1112. Kwa siku gani hiyo wamewekewa muda huo? 1213. Kwa siku ya kupambanua! 1314. Na nini kitakacho kujuulisha siku ya kupambanua ni nini? 1415. Ole wao, siku hiyo hao wanao kanusha! 1616. Kwani hatukuwaangamiza walio tangulia? 1617. Kisha tukawafuatilizia walio fuatia? 1818. Ndio kama hivi tuwatendavyo wakosefu! 1819. Ole wao siku hiyo hao wanao kanusha! 1920. Kwani hatukukuumbeni kwa maji ya kudharauliwa? 2021. Kisha tukayaweka mahali pa utulivu madhubuti? 2122. Mpaka muda maalumu? 2223. Tukakadiria na Sisi ni wabora wa kukadiria. 2324. Ole wao siku hiyo hao wanao kanusha! 2425. Kwani hatukuifanya ardhi yenye kukusanya 2526. Walio hai na maiti? 2627. Na ndani yake tukaweka milima mirefu yenye kuthibiti, na tunakunywesheni maji matamu? 2728. Ole wao siku hiyo hao wanao kanusha! 2829. Nendeni kwenye adhabu mliyo kuwa mkiikanusha! 2930. Nendeni kwenye kivuli chenye mapande matatu! 3031. Hakikingi moto, wala hakiwaepushi na mwako.
32. Hakika Moto huo unatoa macheche kama majumba!
33. Kama kwamba ni ngamia wa rangi ya manjano!
34. Ole wao siku hiyo hao wanao kanusha!
35. Hii ni siku ambayo hawatatamka kitu,
36. Wala hawataruhusiwa kutoa udhuru.
37. Ole wao siku hiyo hao walio kanusha!
38. Hii ndiyo siku ya kupambanua. Tumekukusanyeni nyinyi na walio tangulia.
39. kiwa mnayo hila, nifanyieni hila Mimi!
40. Ole wao siku hiyo hao walio kanusha!
41. Hakika wachamngu watakuwa katika vivuli na chemchem, 4142. Na matunda wanayo yapenda, 4243. Kuleni na kunyweni kwa furaha kwa yale mliyo kuwa mkiyatenda. 4344. Hakika ndio kama hivyo tunavyo walipa watendao mema. 4445. Ole wao siku hiyo hao wanao kanusha! 4546. Kuleni na mjifurahishe kidogo tu. Hakika nyinyi ni wakosefu! 4647. Ole wao siku hiyo hao wanao kanusha! 4748. Na wakiambiwa: Inameni! Hawainami. 4849. Ole wao siku hiyo hao wanao kanusha! 4950. Basi maneno gani baada ya haya watayaamini? 50


Sura Nyingine Faharasa

Chagua Sura Nyingine:

Imetarjumiwa na Sheikh Ali Muhsin Al-Barwani
Ikiwa una ushauri au maoni juu ya tarjuma hii, andika kwa anwani hii qurani-tukufu@geocities.com 
Copyright © 22 August 1997, Sheikh Ali Muhsin Al Barwani