FAHARASA N-S  

"FAHARASA"


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


N

 • Nafsi, haichukui zaidi ya kiasi yake, 2:286; 23:62;

 •     iliyo tulia, 89:27;
      inayo amrisha maovu, 12:53; 20:96;
      inayo jilaumu, 75:2
      jukumu, 3:30; 74:38;
      kuonja mauti, 21:35;
      ndiyo inayo ingia Peponi, si mwili, 89:27-30;
      yatendewa haki, 16:111;
 • Nafsi iliyo harimishwa kuuwawa, 17:33;
 • Ndege, 67:19;
 • Ndoa,

 •     bila ya kuingia harusi, 33:49;
      halali kwa wangapi, 4:3;
      ikiwa huna cha kumwolea Muumini aliye muungwana, 4:25;
      mahari yasirudishwe (ikiwa t'alaka), 4:20-21;
      mke akikhofu maonevu au kutupwa, 4:128;
      na wanawake wa Kiyahudi na Kikristo, 5:5;
      na washirikina au watumwa, 2:221;
      shuruti za Mtume s.a.w., 33:50-52; 33:28;
      ukikhofu khasama, 4:35;
      usimtupe mwanamke, 4:129;
      Wake za Mtume s.a.w., 33:28-29, 33:50-52; 33:28;
      wasio faa kuwaoa, 4:22-24;
      wasioweza kuoa, 24:33;
      ya walio masikini, 24:32;
      ya wazinifu, 24:3;
 • Ngamia jike, Ishara kwa Thamud, 7:73; 17:59; 26:155-158;
 • Ngawira, 8:1, 8:41; 48:15;

 •     ikiwa bila ya kupigana, 59:7-8;
      kugawanya ikiwa baada ya kupigana, 8:41;
 • Nidhamu, 3:152; 61:4;
 • Njaa katika Makka, 23:75; 44:10;
 • Njia, 1:6; 42:52-53; 90:10-18;
 • Njia Iliyo Nyooka, 1:6; 6:153;
 • Nuh'u a.s., 6:84; 7:59-64; 10:71-73; 11:25-49; 21:76-77; 23:23-30; 25:37; 26:105-122; 29:14-15; 37:75-82; 51:46; 54:9-15;

 •     mke khaini, 66:10;
      mwanawe mwovu hakuokoka, 11:45-47;
 • Nuru,

 •     iliyo dhaahiri, 4:174;
      inaletwa na Mwenyezi Mungu ili Waumini wende sawa, 57:28;
      inatangulia na kuwa nao Waumini, 57:12-15; 66:8;
      mfano wa, 24:35-36;
      na kiza, 6:1;
      ya Mwenyezi Mungu, hawaioni makafiri, 83:15;
 • Nyama mwitu wasiuliwe ndani ya ardhi takatifu, 5:94-96;
 • Nyota, 7:54: 16:12, 16:16; 22:18; 37:6-10; 67:5; 77:8; 81:2; 82:2;
 • Nyumba, adabu za kuingia, 24:27-29;


 • A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


  O
 • Onyo kabla ya kuteketezwa, 17:16; 39:16


 • A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


  P

 • Pango la Thaur, 9:40;
 • Pepo,

 •     Bustani, amani, hapana machofu, 15:45-48; 35:33-35; 36:55-58; 37:41-49; 39:20, 39:73-75; 42:22;
      Bustani za milele, hapana upuuzi, 19:61-63; 32:19
      haitabaki chuki nyoyoni, 7:43;
      hakuna la kukhofu wala kuhuzunisha, 43:68-73; 44:51-57;
      kufuzu kukubwa, 5:119;
      kuwa ni Bustani, kuwa ni kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, 3:15, 3:198;
      kwa vitendo vyema, 4:124;
      maamkio ya huko ni "Salama", 56:88-91;
      mfano wa Bustani na mito, ni Radhi ya Mwenyezi Mungu, 47:15;
      rehema ya Mwenyezi Mungu, na radhi, 9:21-22, 9:72;
  wake walio takasika, na vivuli, 4:57;

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


  Q

 • Qaarun, 28:76-82; 29:39;
 • Qibla, 2:142-145, 2:149-150;
 • Qiyama,

 •     kama kufumba na kufumbua, 16:77; 54:50;
      Khabari Kuu, 78:1-5;
      kikaribu, 54:1-5; 78:40;
      kitakuja kwa ghafla, 7:187; 36:48-50;
      lazima kitakuja, 6:51; 6:128; 34:3-5; 40:59; 51:5-6, 12-14; 52:7-10; 56:1- 7; 64:7-10; 95:7;
      Saa aijua Mwenyezi Mungu tu, 33:63; 67:26; 79:42-46;
      wa mbele kwa Imani wa karibu zaidi kwa Mwenyezi Mungu, 56:11-26;
      wakanyao, 107:1-7;
      watu wa mkono wa kulia, 56:27-40;
      watu wa mkono wa kushoto, 9:41-56;
      watu watagawanywa mafungu matatu, 56:7i-56;
 • Qur'ani,

 •     Aya za msingi na za mifano, 3:7; 11:1;
      bishara na onyo, 17:9-10;
      hadithi nzuri kabisa iliyo wafikiana, 39:23;
      haina kwenda upogo, 18:1-2;
      haiwezekani kuletwa mfano wake, 2:23; 10:38; 11:13; 17:89;
      hishima inayo stahiki kwake, 7:204-206;
      ifuate na utende yaliyo sawa, 6:155;
      imeteremshwa kidogo kidogo, 17:106; 25:32; 76:23; 87:6-7;
      ina ushahidi wake wenyewe, 29:47-49;
      inaelezwa, 13:31, 36-37; 14:1; 56:77-80;
      inaondoa makindano ya Waisraili, 27:76;
      inawafunza wanaadamu, 39:41; 80:11-12;
      inaweka mambo wazi, 15:1; 25:33; 26:2; 27:1; 28:2; 36:69-70; 43:2;
      ipokewe kwa unyenyekevu, 59:21;
      isome, na us'ali, 29:45; 73:4;
      jaribu kwa hakika kuifahamu, 47:24;
      katika kurasa tukufu, 80:13-16;
      Kitabu cha Hikima, 10:1; 31:2; 36:2;
      kwa Kiarabu, 12:2; 13:37; 41:44; 42:7; 43:30;
      Kweli inayo toka kwa Mwenyezi Mungu, 32:3; 35:31;
      Lauh'un Mah'fudh, Ubao Ulio hifadhiwa, 85:21-22;
      lugha yake ni Kiarabu safi 16:103;
      mafunzo, 18:2-4; 19:97; 20:2-7; 26:210-220;
      Makafiri wanaikataa, 84:20-25;
      Mwenyezi Mungu ndiye aliye ifundisha, 55:1-2;
      Mwenyezi Mungu shahidi, 6:19;
      na makafiri, 17:45-47;
      nyepesi, 19:97; 44:58; 54:17, 54:22, 54:32, 54:40;
      onya kwayo, 50:45;
      poza na rehema, 17:82;
      Risala kwa walimwengu wote, 81:26-29;
      sababu ya kuteremshwa, 16:64-65;
      Ufunuo wa Mwenyezi Mungu, 6:92; 17:105-107; 27:6; 45:2;
      ujumbe ule ule kwa Manabii walio tangulia, 41:43; 43:44-45;
      ujumbe ulio teremshwa kwa Wah'yi (Ufunuo), 4:82; 6:19;
      upotovu haufikilii, 41:41;
      uwongofu na rehema, 31:3;
      vipi isomwe na kuzingatiwa, 2:121; 75:16-18;
      yaeleza kwa mifano, 17:89; 18:54; 39:27;
 • Quraidha, Bani, (kabila ya Mayahudi), 33:26-27;
 • Quraish, 54:43-46, 54:51; 106:1-4;

 •   

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


  R

 • Rafiki, 3:28;
 • Rahani, 52:21; 74:38;
 • Ramadhani, 2:185;
 • Riba, 2:275-276; 2:278-280; 3:130;
 • Rindika, 102:1-4
 • Riziki, ya kula na ya maana, 10:59; 16:73; 19:62; 42:12; 51:57-58; 67:21;
 • Roho, 17:85-87; 40:15; 42:3, 42:7, 42:51-53;
 • Roho, 70:4; 78:38; 97:4;

 •     Mwenyezi Mungu huwapa nguvu Waumini kwayo, 58:22;
      takatifu, ilimpa nguvu Nabii Isa a.s. , 2:87, 2:253;
      ya Mwenyezi Mungu kapuliziwa mwanaadamu, 15:29;
      ya ufunuo, wah'yi, 17:85-86,
    

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


  S

 • S'afaa na Marwa, 2:158;
 • S'ala, 1:1-7; 2:238-239; 3:8, 3:26-27, 3:147, 3:191-194; 4:43; 5:6; 11:114; 17:78-81; 23:118; 50:39-40; 52:48-49; 73:1-8, 73:20;

 •     katika safari au katika khatari, 4:101-104;
      kwa ajili ya makafiri, 9:113-114;
      ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu peke yake, 13:14-15;
      shikeni S'ala, 2:110;
 • S'ala Tano za Faridha, 11:144; 17:78-79; 20:130; 30:17-18;
 • S'alih, 7:73-79; 11:61-68; 26:141-159; 27:45-53;
 • Sabaa, 27:22; 34:15-21;
 • Sabato, Jumaamosi, walio ivunja, 7:163-166; 16:124;
 • Safari duniani, 6:11; 22:46; 27:69; 29:20-22; 30:9, 30:42; 35:44; 40:21, 40:82; 47:10;
 • "Salama", kiamkio cha Wema, 7:46; 10:10; 14:23; 19:62; 36:58;
 • Salsabil, 76:18;
 • Shet'ani, amefukuzwa, kalaaniwa, 3:36; 15:17; 16:98;
 • Shua'ib a.s. 7:85-93; 11:84-95; 29:36-37;
 • Sijjin, 83:7-9;
 • Siku, 7:54; 22:47; 32:4-5; 41:12; 70:4;
 • Siku ya Hukumu,

 •     ahadi zitatimizwa, 21:97-103;
      Barugumu lapulizwa, vitendo vyapimwa, 23:101-104;
      dunia itabadilika, watu watakusanywa, 18:47-49;
      furaha kwa waja wa Mwenyezi Mungu, 37:40-61;
      furaha na amani kwa walio wema, 36:55-58;
      haki itatendeka, 36:51-54; hapana maombezi ila kwa idhini, 20:109;
      hapana utetezi; haki na kweli tu, 40:18-20;
      ibada ya uwongo itakashifiwa, 25:17-19;
      jeuri ya watendao maovu, 37:33-36;
      khitilafu kubwa baina ya wema na wapotovu, 37:88-102;
      khitilafu za kimadhehebu zitasawazishwa, 19:37-39;
      majuto ya watendao maovu, 25:27-30;
      makaburi yatafunuka, 70:43-44; 100:9-11;
      malipo ya ukamilifu ni hapo tu, 3:185;
      malipo ya uovu, 37:37-39;
      marafiki watakuwa maadui, isipo kuwa watendao mema, 43:66-67;
      mbingu zitachanwa, Malaika watateremka, Ufalme wote wa Mwenyezi Mungu, 25:25-26;
      mbingu zitakunjwa kama karatasi, uumbaji mpya, 21:104;
      mbingu zitakuwa kama shaba iliyo yayuka, rafiki hamjui rafiki, 70:8, 70:18;
      mitetemeko ya kutisha, watu kama walio lewa, Ghadhabu ya Mwenyezi Mungu, 22:1-2;
      Mizani za uadilifu, 21:47;
      Mti wa Zaqqum, 37:62-68;
      Sauti ya Hukumu, 23:105-111;
      Siku ya Kupambanua, 30:14-16; 37:22-23;
      tarumbeta litalia, watu watasongana kama mawimbi, 18:99-101;
      vitisho kwa waovu, si kwa wema, 27:83-90;
      wakati utaonekana mfupi, 23:112-115;
      wakosefu watakata tamaa, hapana wa kuwaombea, 30:12-13;
      walio wema hawana khofu, 20:112;
      wanao kanya watafufuliwa vipofu, 20:124-127;
      wanao shika uwongo wataangamia, wema watapata Rehema, 45:27-35;
      waovu wasailiwa, kutupiana malawama, 37:22-23;
      watamfuata mwenye kuwaita, husikii ila mchakato, 20:108;
      watendao maovu wafuata nyayo za baba zao, 37:69-74;
      wenye kukanya Ujumbe watabeba mzigo mwovu, 20:100-101;
      wenye madhambi watakuwa mashakani, 20:102-104;
 • Sinai, 29:52; 95:2;
 • Subira, na kuvumilia, 2:45, 2:153; 3:186, 3:200; 10:109; 11:115; 16:126-127; 20:130-132; 40:55, 40:77; 46:35; 50:39; 70:5; 73:10-11;
 • Suleiman a.s. 2:102; 6:84; 21:79, 21:81-82; 27:15-44; 34:12-14; 38:30-40;

 •     na Balqis, Malkia wa Sabaa, 27:22-44;
      na Hud-hud, 27:22-26;
      na sisimizi, 27:18-19

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


  Orodha ya Sura
  Chagua Sura:
  Faharasa

  Ikiwa una ushauri au maoni juu ya tarjuma hii, andika kwa anwani hii qurani-tukufu@geocities.com 
  Copyright © 22 August 1997, Sheikh Ali Muhsin Al Barwani