Al Kafirin Tarjuma ya Quran Tukufu kwa kiswahili
1.Surat Al-Kafirun

Imeshuka Makka Ina aya 6
Utangulizi Orodha ya Sura Faharasa

KWA JINA LA MWENYEEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 0


1. Sema: Enyi makafiri! 1


2. Siabudu mnacho kiabudu; 2


3. Wala nyinyi hamuabudu ninaye muabudu. 3


4. Wala sitaabudu mnacho abudu. 4


5. Wala nyinyi hamuabudu ninaye muabudu. 5


6. Nyinyi mna dini yenu, nami nina Dini yangu. 6


Sura Nyingine Faharasa

Chagua Sura Nyingine:

Imetarjumiwa na Sheikh Ali Muhsin Al-Barwani
Ikiwa una ushauri au maoni juu ya tarjuma hii, andika kwa anwani hii qurani-tukufu@geocities.com 
Copyright © 22 August 1997, Sheikh Ali Muhsin Al Barwani