Al Insan Tarjuma ya Quran Tukufu kwa kiswahili
76.Suuratul Al Insan

Imeshuka Madina Ina aya 31
Utangulizi Sura Nyingine Faharasa

KWA JINA LA MWENYEEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 0


1. Hakika kilimpitia binaadamu kipindi katika zama ambacho kwamba hakuwa kitu kinacho tajwa. 1


2. Hakika kilimpitia binaadamu kipindi katika zama ambacho kwamba hakuwa kitu kinacho tajwa. 2


3. Hakika Sisi tumembainishia Njia. Ama ni mwenye kushukuru, au mwenye kukufuru. 3


4. kika HaSisi tumewaandalia makafiri minyororo na pingu na Moto mkali. 4


5. Hakika watu wema watakunywa katika vinywaji vilivyo changanyika na kafuri, 5


6. Ni chemchem watakao inywa waja wa Mwenyezi Mungu, wakiifanya imiminike kwa wingi. 6


7. Wanatimiza ahadi,na wanaiogopa siku ambayo shari yake inaenea sana,7


8. Na huwalisha chakula, juu ya kukipenda kwake, masikini, na yatima, na wafungwa. 8


9. Hakika sisi tunakulisheni kwa wajihi wa Mwenyezi Mungu. Hatutaki kwenu malipo wala shukrani. 9


10. Hakika sisi tunaiogopa kwa Mola wetu Mlezi hiyo siku yenye shida na taabu. 10


11. Basi Mwenyna raha na furahaezi Mungu atawalinda na shari ya siku hiyo, na atawakutanisha. 11


12. Na atawajazi Bustani za Peponi na maguo ya hariri kwa vile walivyo subiri. 12


13 Humo wataegemea juu ya viti vya enzi, hawataona humo jua kali wala baridi kali. 13


14 Na vivuli vyake vitakuwa karibu yao, na mashada ya matunda yataning'inia mpaka chini. 14


15 Na watapitishiwa vyombo vya fedha na vikombe vya vigae, 15


16 Vya fedha safi kama kiyoo, wamevipima kwa vipimo. 16


17 Na humo watanyweshwa kinywaji kilicho changanyika na tangawizi. 17


18 Hiyo ni chemchem iliyo humo inaitwa Salsabil. 18


19 Na watawazungukia kuwatumikia wavulana wasio pevuka, ukiwaona utawafikiri ni lulu zilizo tawanywa. 19


20 Na utakapo yaona, utakuwa umeona neema na ufalme mkubwa. 20


21 Juu yao zipo nguo za hariri laini za kijani kibichi, na hariri nzito ya at'ilasi. Na watavikwa vikuku vya fedha, na Mola wao Mlezi atawanywesha kinywaji safi kabisa. 21


22 Hakika haya ni malipo yenu; na juhudi zenu zimekubaliwa. 22


23 Hakika Sisi tumekuteremshia Qur'ani kidogo kidogo. 23


24 Basi ngojea hukumu ya Mola wako Mlezi wala usimt'ii miongoni mwao mwenye dhambi au mwenye kufuru. 24


25 Na likumbuke jina la Mola wako Mlezi asubuhi na jioni; 25


26 Na usiku msujudie Yeye, na umtakase usiku, wakati mrefu. 26


27 Kwa hakika watu hawa wanapenda maisha ya kidunia, na wanaiacha nyuma yao siku nzito. 27


28 Sisi tumewaumba, na tukavitia nguvu viungo vyao. Na tukitaka tutawabadilisha mfano wao wawe badala yao. 28


29 Hakika haya ni mawaidha; basi anaye taka atashika Njia ya kwenda kwa Mola wake Mlezi. 29


30 Wala hamwezi kutaka ila atakapo Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye ilimu, Mwenye hikima. 30


31 Humuingiza amtakaye katika rehema yake. Na wenye kudhulumu amewawekea adhabu iliyo chungu.  31


Sura Nyingine Faharasa

Chagua Sura Nyingine:

Imetarjumiwa na Sheikh Ali Muhsin Al-Barwani
Ikiwa una ushauri au maoni juu ya tarjuma hii, andika kwa anwani hii qurani-tukufu@geocities.com 
Copyright © 22 August 1997, Sheikh Ali Muhsin Al Barwani