bismillah

Es-selamu ‘alejkum we rahmetull-llahi we berekatuhu

Projekti për tubimin e literaturës Islame

KUR’ANI

në gjuhën shqipe

(përkthim i Sherif Ahmetit)

Tabela sipas rradhitjes në Kur'an

Tabela sipas rradhitjes së emrave

Vërejtje: Ky është vetëm versioni i parë i pakorigjuar, prandaj çdo vërejtje e mirëpresim.

Shtype këtë link për download të formatit origjinal (Word 97)

About This translation